Додавання мережевого пристрою до додатка Apple Home

Завдяки використанню мережевого пристрою VELUX із HomeKit можна керувати продуктами VELUX простим дотиком у додатку Apple Home, голосовими командами для Siri або автоматично. У зазначених далі інструкціях описано, як встановлювати мережевий пристрій лише за допомогою програми Apple Home (а не додатка VELUX ACTIVE).

 Загальна процедура встановлення мережевого пристрою охоплює три етапи.
Спочатку потрібно додати свій мережевий пристрій до додатка Home і підключитися до мережі Wi-Fi. Спочатку потрібно додати свій мережевий пристрій до додатка Apple Home і підключитися до мережі Wi-Fi. Далі потрібно підключити продукти VELUX до мережевого пристрою. Нарешті, слід підключити сенсори й перемикачі для виходу з дому до мережевого пристрою.

1. Налаштування HomeKit

Щоб додати мережевий пристрій до додатка Home, виконайте зазначені далі дії.  

 1. Підключіть мережевий пристрій до джерела живлення за допомогою шнура живлення, що постачається в комплекті.
  (Коли мережевий пристрій завантажується, світлодіодний індикатор на задній панелі світиться зеленим.)

 2. Зачекайте, доки світлодіодний індикатор не почне світитися білим кольором. Тепер мережевий пристрій можна додати до додатка Home.  
  Якщо світлодіодний індикатор світиться не білим кольором, натисніть центральну кнопку "Налаштування", доки індикатор не почне світитися білим. 

 3. Додайте мережевий пристрій до додатка Home. Для цього відкрийте цей додаток, відкрийте додаток Apple Home, виберіть команду "Додати аксесуари" й проскануйте восьмизначний код HomeKit на зворотному боці мережевого пристрою. Мережевий пристрій має відобразитися в додатку Home автоматично.

 4. Дозвольте мережевому пристрою підключатися до тієї самої мережі Wi-Fi, яку використовує ваш мобільний пристрій.

Примітка. Якщо програмне забезпечення мережевого пристрою не оновлено, тоді оновлення відбудеться автоматично після підключення до мережі Wi-Fi. Під час оновлення індикатор світиться зеленим кольором.
Перш ніж переходити до наступного кроку, зачекайте, доки світлодіодний індикатор не почне світитися білим.
 

2. Підключення вікна, ролетів і штор

Підключення вікон, ролетів і штор до мережевого пристрою відбувається за допомогою пульта VELUX, який використовується для керування продуктами.

Якщо керування всіма (або деякими) продуктами здійснюється за допомогою двостороннього контролера (контролера, що надає зворотний зв’язок), то виконайте процедуру 2a, яка описана далі. 

Якщо керування продуктами здійснюється за допомогою одностороннього контролера, перейдіть до пункту 2b та дотримуйтеся процедури, описаної в ньому.

 

2a. Підключення за допомогою двостороннього пульта дистанційного керування


(на пульті KLR 200)
 
 1. Підготуйте свій двосторонній пульт дистанційного керування (KLR 200), щоб надіслати копію продуктів на мережевий пристрій.
  Для цього ввімкніть контролер (значок будинку в нижньому правому куті) і виберіть "Більше > Новий продукт > Копіювати панель керування > Далі".
  Тепер переходьте до мережевого пристрою.
(1) Більше
(2) Новий продукт
(3) Копіювати панель керування
(4) Далі
(на мережевому пристрої)

2. Переведіть мережевий пристрій у режим отримання продуктів. 
Для цього на мережевому пристрої коротко натисніть (менше 2 секунд) на ліву кнопку у вигляді скріпки, позначену ключем. Відповідний світлодіодний індикатор кілька разів блимне зеленим кольором, показуючи, що продукти копіюються.

3. Зачекайте, доки світлодіодний індикатор не перестане блимати, підтверджуючи, що копіювання нових продуктів завершено. Сповіщення про успішне копіювання також відображається на пульті.
 
Невдовзі продукти мають автоматично відобразитися в додатку Home.

 

2b. Підключення за допомогою одностороннього пульта дистанційного керування

(на KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. За допомогою пульта (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) підготуйте продукти до реєстрації в мережевому пристрої.
  Для цього натисніть кнопку налаштування збоку або кнопку RESET (СКИДАННЯ) на задній панелі пульта й утримуйте її принаймні 10 секунд, доки вікна, ролети або штори не почнуть рухатися вперед і назад. Тепер переходьте до мережевого пристрою.

(На мережевому пристрої)

2. Переведіть мережевий пристрій у режим реєстрації продукту.
Для цього натисніть центральну кнопку "Налаштування" на мережевому пристрої та утримуйте її, доки відповідний світлодіодний індикатор не почне блимати синім кольором (прибл. 10 секунд).
 
3. Зачекайте, доки світлодіодний індикатор не перестане блимати, підтверджуючи, що копіювання нових продуктів завершено. Невдовзі продукти мають автоматично відобразитися в додатку Apple Home.

3. Підключення сенсора та перемикача для виходу з дому


Щоб підготувати підключення сенсорів і перемикачів для виходу з дому до мережевого пристрою, виконайте зазначені далі дії.
 1. Зберіть усі сенсори та перемикачі для виходу з дому, які потрібно підключити до мережевого пристрою, на близькій відстані (щонайбільше 1 метр) до мережевого пристрою.

 2. Відкрийте сенсори та перемикачі для виходу з дому за допомогою невеликої пласкої викрутки. Вставте викрутку в два отвори на кожному боці продукту. Щоб відкрити продукт, обережно підніміть викрутку вгору (у напрямку передньої частини). Тепер переходьте до мережевого пристрою.
Примітка. Якщо батареї вже вставлені, витягніть їх з усіх сенсорів і перемикачів для виходу з дому та зачекайте 30 секунд, перш ніж продовжувати.
(на мережевому пристрої)

Щоб підключити сенсори й перемикачі для виходу з дому до мережевого пристрою, виконайте зазначені далі дії. 

3. Переведіть мережевий пристрій у режим реєстрації сенсорів/перемикачів для виходу з дому.
Для цього натисніть центральну кнопку "Налаштування" на мережевому пристрої та утримуйте її, доки відповідний світлодіодний індикатор не почне блимати синім кольором (прибл. 10 секунд).
Потім поверніться до сенсорів і перемикачів виходу з дому.

4. Вставте батареї в усі сенсори та перемикачі для виходу з дому. Доки підключення не закінчиться, світлодіодний індикатор на кожному продукті має блимати зеленим.

5. Зачекайте, доки світлодіодний індикатор на задній панелі мережевого пристрою не перестане блимати, підтверджуючи, що реєстрація продуктів завершена. Невдовзі продукти мають автоматично відобразитися в додатку Home. Якщо в додатку Home відображаються не всі сенсори й перемикачі для виходу з дому, вийміть батареї з продуктів, які не відображаються, і повторіть дії 3–5.

6. Зберіть всі сенсори й перемикачі для виходу з дому, з’єднавши передні та задні частини разом до клацання.
Порада. Якщо продукт має кріпитися до стіни гвинтами, то перед його збиранням прикріпіть його задню частину до стіни.

Тепер можна вказати назву продуктів VELUX, сенсорів і мережевого пристрою, а також додати їх до кімнат, зон, місць і автоматичних процесів.

Тепер можна керувати продуктами VELUX із додатка Apple Home або за допомогою голосових команд Siri.